Εκστρατεία για τη μείωση του πλαστικού στα σχολεία από Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και Unilever.

Η αγάπη για το περιβάλλον ξεκινά από μικρή ηλικία και με αυτό το σκεπτικό, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και η εταιρεία Unilever πραγματοποιούν από κοινού εκστρατεία με θέμα «Φροντίζουμε τα ΣΧΟΛΕΙΑ προστατεύουμε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι τα σχολεία να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από τις 31/10 μέχρι και τις 31/12, αγοράζοντας αγαπημένα προϊόντα Unilever αποκλειστικά από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, συνεισφέρουμε στη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης στα σχολεία της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, για κάθε πώληση προϊόντων Unilever €0,05 διατίθενται για την αντικατάσταση πλαστικών μίας χρήσης στα σχολεία με αντικείμενα από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.

Η ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ένας από τους πυλώνες του οποίου είναι και το περιβάλλον.

Σε συνέχεια των δράσεων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η εκστρατεία ενημέρωσης για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας αγορών και οι επαναχρησιμοποιούμενες συλλεκτικές τσάντες πολλαπλής χρήσης, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ εξακολουθούν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αφύπνιση της κυπριακής κοινωνίας.

Το σχέδιο δράσης της Unilever για την αειφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της και συμπεριλαμβάνει κάποιες βασικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων είναι στο εγγύς μέλλον να βοηθήσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και τους πόρους εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσα από δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η εκστρατεία «Φροντίζουμε τα ΣΧΟΛΕΙΑ προστατεύουμε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» υλοποιείται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA).

Διαχρονικά, τα έσοδα από τις πωλήσεις της επαναχρησιμοποιούμενης μαύρης τσάντας των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ διατίθενται για την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης.