Στις 6 Φεβρουαρίου, η Γενική Συνέλευση των Χειμερινών Κολυμβητών Πάφου.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μέιφεαρ στην Κάτω Πάφο, η Γενική Συνέλευση των Χειμερινών Κολυμβητών Βρυσούθκια Κέλπτερη της Πάφο.