Την Εθνική Στρατηγική Διαστήματος για τα έτη 2022-2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την Εθνική Στρατηγική Διαστήματος για τα έτη 2022-2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, εξέλιξη που θεωρείται καταλυτικής σημασίας.

Ο Υφυπουργός Ερευνας Κυριάκος Κόκκινος είπε ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να είναι μέρος της διαστημικής ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενη τις μοναδικές της δυνατότητες και αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΓΤΠ, η Εθνική Στρατηγική εγκρίθηκε σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, μετά από πρόταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

«Πρόκειται για εξέλιξη καταλυτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας αιχμής στη χώρα μας, η οποία και θεωρείται δομικό στοιχείο βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, καινοτομίας και ευημερίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το διάστημα, προστίθεται, αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς τομείς, πηγή πολύτιμης γνώσης με εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, οι δορυφορικές επικοινωνίες, η γεωσκόπηση και τα συστήματα πλοήγησης, με ποικίλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

Προστίθεται ότι συμβάλλει στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, διευρύνει τα όρια της επιστήμης και της έρευνας, ενώ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, αναφέρεται, υποστηρίζει νέες δυνατότητες σε τομείς όπως η ασφάλεια και η άμυνα, η βιομηχανία και η ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και η παρακολούθηση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι επιπρόσθετα, ο συνδυασμός διαστημικών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών διανοίγει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες σε τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές και οι ενεργειακές υποδομές, διευρύνει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ενώ αναβαθμίζει παράλληλα και τα προϊόντα παραδοσιακά ισχυρών κλάδων της οικονομίας.

Η νέα Εθνική Στρατηγική προβαίνει σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα σε θέματα Τεχνολογιών Διαστήματος, σε σχέση και με το διεθνές περιβάλλον, ενώ αναδεικνύει τις τεράστιες προοπτικές που αναδύονται για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου καθώς και για την καθιέρωση της χώρας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εστιάζει, προστίθεται, σε στοχευμένες δράσεις για αξιοποίηση των τεχνολογιών διαστήματος σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, ενώ δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των οφελών και ευκαιριών που προκύπτουν από τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), κομβικό σημείο της οποίας αναμένεται να είναι η μετάβαση της χώρας μας σε καθεστώς Associate Member.ει ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα, κλειδί για την ψηφιακή Κύπρο του αύριο.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κυριάκο Κόκκινο, η Κύπρος έχει ήδη πετύχει σημαντικά βήματα τόσο στις δορυφορικές επικοινωνίες, όπου ήδη λειτουργεί επίγειους σταθμούς και έχει χορηγήσει οκτώ άδειες για εκτόξευση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε τροχιά με χρήση κυπριακών πόρων, όσο και στην πλοήγηση, όπου είναι μία από τις τρεις χώρες πανευρωπαϊκά που λειτουργούν υποδομή σταθμού λήψης ικανού να ανιχνεύει και να εντοπίζει φάρους έκτακτης ανάγκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη χώρα μας λειτουργεί εξειδικευμένο Κέντρο Αριστείας Παρατήρησης Γης, το οποίο και επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών και στη διευκόλυνση της καινοτομίας στους τομείς της τηλεπισκόπησης και της διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος.

Η Κύπρος, δήλωσε ο Υφυπουργός, «μπορεί και πρέπει να είναι μέρος της διαστημικής ανάπτυξης», εκμεταλλευόμενη τις μοναδικές της δυνατότητες και αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, για να οικοδομήσει ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα, κλειδί για την ψηφιακή Κύπρο του αύριο.