10 Χρόνια Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια από την ίδρυσή της και διοργανώνει πρόγευμα εργασίας την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 στη Λευκωσία.

Η ΕΑΣ ιδρύθηκε στις 11 Ιουλίου του 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(I)/2012 ως ανεξάρτητη αρχή και μετεξελίχθηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019.

Η ΕΑΣ αποτελεί εποπτική αρχή για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Μέσα από τα δέκα χρόνια λειτουργίας της, η ΕΑΣ κατάφερε να αναδείξει τον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας ως σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας καταγράφοντας αύξηση του ποσοστού των εσόδων από το στοίχημα ως προς το ΑΕΠ της Κύπρου από 0,99% το 2016 σε 3,34% το 2021.

Αποστολή της ΕΑΣ είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η ανάπτυξη της οικονομίας, η πάταξη της παρανομίας του τομέα και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού.

Στο πλαίσιο του προγεύματος θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της λειτουργίας της ΕΑΣ για τη δεκαετία, καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι για την επόμενη τριετία.

Οργανωτής: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Συντονιστής:

IMH Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019.

Η Αρχή είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για συνεργασία και συζήτηση με αρμόδιους φορείς, κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς για θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας.

Επίσης, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα www.nba.gov.cy