Παρέλαβε την ετήσια έκθεση για το 2021 της Aναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, για το 2021, από την Πρόεδρο της Αρχής κα Έφη Παπαδοπούλου.

Παραδίδοντας την έκθεση η κα Παπαδοπούλου είπε ότι «μέλημα μας πάντοτε ήταν η διαφύλαξη της νομιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις» και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ευκαιρία που έδωσε στην Αρχή να συνεχίσει το έργο αυτό.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των προσφυγών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού συνεχάρη την Αρχή για το έργο που επιτελεί είπε ότι ο αριθμός των προσφυγών ίσως έχει μειωθεί διότι θα αντιλαμβάνονται κάποιοι πλέον ότι οι δικές τους προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Είπε ακόμα ότι παρατηρείται επίσπευση της εξέτασης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και επιτάχυνση σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης έργων.