Έκκληση για αποφυγή δασικών πυρκαγιών.

Εξόρμηση για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου - Κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την ευκαιρία των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου, απευθύνει θερμότατη έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά, να συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του Τμήματος Δασών και των άλλων Υπηρεσιών, ειδικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Τονίζεται ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια μέσα ή σε απόσταση μέχρι και δύο χιλιόμετρα από τις παρυφές των κρατικών δασών, καθώς και στις περιοχές της υπαίθρου, και ότι η ενέργεια αυτή συνιστά αδίκημα.

Το αδίκημα αυτό, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια

ή με πρόστιμο μέχρι € 50.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί, και σύμφωνα με τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο

Νόμο του 1988 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €20.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Γίνεται ιδιαίτερη έκκληση:

• στους κατόχους εξοχικών κατοικιών και στους ιδιοκτήτες οικιών, αν θα ανάψουν κάρβουνα για την ετοιμασία φαγητού, να τα ανάψουν εντός ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων που να είναι απόλυτα ασφαλείς.

Να αποφύγουν να ανάψουν ξύλα γιατί συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο,

• να μην χρησιμοποιηθούν εργαλεία κοπής ή συγκόλλησης μετάλλων (σμυρίλιο, οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση) σε ανοιχτό χώρο.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών,

• αν θα αναθέσετε σε εργάτες να καθαρίσουν την αυλή του εξοχικού σας από τα χόρτα, εξηγείστε τους ότι απαγορεύεται να τα κάψουν.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι:

• απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων,

• το άναμμα φωτιάς στους εκδρομικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εντός των ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων,

• αν κάποιος δει φωτιά ή καπνό να τηλεφωνήσει αμέσως στη δωρεάν γραμμή 1407 ή στο 112.