Πρώτοι στην εκμάθηση γλωσσών οι Κύπριοι

Στις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες κατατάσσει την Κύπρο σχετική έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής αναφορικά με τις δομές ενημέρωσης και καθοδήγησης των σπουδαστών για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό. Η Κύπρος μαζί με τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία δεν έχουν τις κατάλληλες και λειτουργικές δομές ώστε να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας στις χώρες της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που δίνουν τη μεγαλύτερη έμφαση- μαζί με το Λουξεμβούργο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου- στην εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία. Σύμφωνα πάντως με τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση σπουδών και κατάρτισης στο εξωτερικό για τους σπουδαστές.

Τα καλύτερα δημόσια συστήματα υποστήριξης για την προώθηση και την παροχή συμβουλών στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ευκαιρίες για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό υπάρχουν στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με τον πρώτο «Πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα».

Οι δομές ενημέρωσης και καθοδήγησης είναι λιγότερο ανεπτυγμένες στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κύπρο. Αναφορικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών- παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των νέων να σπουδάσουν στο εξωτερικό- μεγαλύτερη έμφαση δίνουν η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου. Από την άλλη, η Ιρλανδία και, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία δεν προβλέπουν την υποχρεωτική εκμάθηση ξένων γλωσσών στα σχολεία. 

Επιπρόσθετα, σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς της σπουδαστικής συνδρομής, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια σε άλλη χώρα με τους ίδιους όρους όπως όταν σπουδάζουν στην πατρίδα τους, οι σπουδαστικές υποτροφίες και δάνεια είναι μεταφερόμενα στο ολλανδόφωνο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Σλοβενία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία.

Αντίθετα, τα συστήματα οικονομικής υποστήριξης των σπουδαστών είναι πιο περιοριστικά στο γαλλόφωνο τμήμα του Βελγίου, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα αναπτύχθηκε από το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

 

http://www.alithia.com.cy