Καταγγελίες για Χρηματισμό Δημοσίων Υπαλλήλων.

Απάντηση Κλαδικών Συμβουλίων Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) σε Ισχυρισμούς/Καταγγελίες για Χρηματισμό Δημοσίων Υπαλλήλων και Μεροληπτική Άσκηση Καθηκόντων Υπαλλήλων στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που προβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), καθώς επίσης και τις διάφορες δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Π.Σ.Α και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 21.02.2019, τα δύο Κλαδικά Συμβούλια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) δηλώνουν τα ακόλουθα:

Μετά λύπης παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα αμαυρώνεται με τον χείριστο και ατεκμηρίωτο τρόπο, η τεράστια και πολύχρονη ιστορία και προσφορά του Τμήματος μας από μερίδα των Μ.Μ.Ε.

Ακούοντας και παραμένοντας φειδωλοί, ταγμένοι στο καθήκον της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και στην υλοποίηση των στόχων που η ίδια η πολιτεία μας έχει αναθέσει, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της μαζικής προβολής ειδήσεων για σκοπούς δημοσιότητας έχει αγγίξει πλέον τα όρια της δικής μας ανοχής και αντοχής.

Εμείς πρώτοι απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών και απόδοση όλων των απαιτούμενων ευθυνών, εκεί και όπου αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι υφίστανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και Κανονισμών.

Τονίζεται ότι ο Δημόσιος υπάλληλος δεν ενεργεί αυτόβουλα και κατά το δοκούν, αλλά οι οποιεσδήποτε ενέργειες του διέπονται από σχετικές νομοθεσίες, οι οποίες καθορίζουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων και τον Πειθαρχικό Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση, τα ΜΜΕ, καθώς επίσης και άλλοι θεσμοί του Κράτους δεν είναι τα αρμόδια όργανα/φορείς για την εξέταση και απονομή δικαιοσύνης αναφορικά με τυχόν παραπτώματα δημόσιου υπαλλήλου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να είμαστε αμέτοχοι στην ευρεία λασπολογία και τον διασυρμό που υφίσταται καθημερινά το Τμήμα, αμαυρώνοντας την κάθε προσφορά και προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά οι υπάλληλοι αυτού του Τμήματος για την άρτια εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το Τμήμα, παρά το γεγονός της τεράστιας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία χρόνια, έχει επιτύχει με πλήρη επαγγελματισμό, συντονισμένη στρατηγική και όραμα, να θέσει τις βάσεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου και πλήρως αυτοματοποιημένου Κτηματολογίου.

Η αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας αποτελεί για εμάς κουλτούρα, η οποία επιβεβαιώνεται και πιστοποιείται έμπρακτα από τους ξένους εμπειρογνώμονες, δίδοντας μας μόλις πρόσφατα (Φεβρουάριο 2019), τη νέα πιστοποίηση του τελευταίου προτύπου «ISO 9001:2015».

Επίσης, υλοποιήσαμε την μεγαλύτερη καινοτομία στο Διαδίκτυο, εγκαθιστώντας το “DLS PORTAL” (με 25 διαφορετικές η-εφαρμογές) και θέτοντας το όραμα μας για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών μέσα από την οθόνη του σπιτιού τους.

Ενόψει τούτου, έχουμε βραβευθεί με το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ 2018 και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεράστια στρατηγικά έργα πληροφορικής.

Συνεπώς, καλούμε όλους όπως παραμένουν φειδωλοί στις δηλώσεις τους, καθώς η δημοσιοποίηση ισχυρισμών και κατηγοριών που δεν έχουν τεκμηριωθεί, μόνο επιζήμια μπορεί να αποβεί όχι μόνο για τους θεσμούς της χώρας μας, αλλά και την κυπριακή κτηματαγορά και οικονομία γενικότερα.

Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Συμβουλίων Κτηματολογικών και Χωρομετρικών Υπαλλήλων.