Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Tι κάνει η Ευρώπη για μένα.

Με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση του διαδικτύου από την πλειοψηφία του πληθυσμού είναι πλέον γεγονός.

Επειδή όμως η χρήση του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους καλό θα ήταν να λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα με σκοπό την πληροφόρηση και κατ' επέκταση προστασία του καταναλωτή από το έγκλημα στην ηλεκτρονική του μορφή, γνωστό ως κυβερνοέγκλημα.

Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων έχουν, όντως, φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, το κυβερνοέγκλημα αντιπροσωπεύει το ήμισυ του συνόλου των εγκλημάτων που διαπράττονται.

Το κυβερνοέγκλημα λαμβάνει διάφορες μορφές.

Οι εγκληματίες μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο των συσκευών σας με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού.

Μπορούν να κλέψουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα και την ταυτότητά σας, ιδιαίτερα για να διαπράξουν διαδικτυακή απάτη.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σκοτεινό διαδίκτυο για να πουλήσουν παράνομα εμπορεύματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πειρατείας.

Επιπλέον, ορισμένες μορφές κυβερνοεγκλήματος, όπως για παράδειγμα η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, επιφέρουν σοβαρότατες συνέπειες επί των θυμάτων τους.

Προκειμένου να αποτρέψει και να καταπολεμήσει το κυβερνοέγκλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την κυβερνοασφάλεια, της οποίας η φιλόδοξη μεταρρύθμιση ξεκίνησε το 2017.

Τον Μάιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ νέα νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια που είναι σχεδιασμένη για να ενισχύσει την κυβερνοανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Παράλληλα, η ΕΕ συμβάλλει στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων σε ολόκληρη την ΕΕ (κατάρτιση, επιχειρησιακή συνεργασία, απόκτηση εξοπλισμού και δημιουργία συστημάτων ΤΠ) μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε και με την χρήση του διαδικτύου από τα μικρά παιδιά.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το κάνουν σε τακτική βάση, έχοντας πρόσβαση από ολοένα και περισσότερα μέρη και συσκευές, όχι πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Το διαδίκτυο μπορεί να τους προσφέρει πολλές ευκαιρίες να μάθουν και διασκεδάσουν, αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή απειλών, ιδίως επειδή τα παιδιά συχνά έχουν μικρή ή μηδενική αντίληψη των κινδύνων στο διαδίκτυο, για παράδειγμα από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο (π.χ. προώθηση της αυτοκτονίας, της βουλιμίας ή της ανορεξίας) ή από την επαφή με κυβερνονταήδες, εξτρεμιστές, απατεώνες ή παιδόφιλους.

Ένας ακόμη κίνδυνος που ελλοχεύει από τη χρήση του διαδικτύου είναι η χρήση ρητορικής μίσους.

Οι απειλές, η κακοποίηση και ο εκφοβισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διαδοθούν ευρύτατα μέσα σε δευτερόλεπτα και να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή των θυμάτων.

Η ρητορική μίσους, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Για την αντιμετώπιση αυτού του ολοένα μεγαλύτερου προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και χρηματοδοτεί προγράμματα για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο.

Τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις μεγάλες πλατφόρμες (Facebook, Microsoft, Twitter και YouTube) ανακοίνωσαν έναν κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Έκτοτε προσχώρησαν περισσότερες εταιρείες, οι οποίες ανταποκρίνονται ολοένα περισσότερο στους στόχους του κώδικα δεοντολογίας, αφαιρώντας για παράδειγμα εντός 24 ωρών τις αναρτήσεις που παρουσιάζουν παράνομη ρητορική μίσους.