ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΑΛΑ» ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Στη λίστα του Ιδρύματος Thomson Reuters “The World's Most Influential Scientific Minds 2017” ανάμεσα στους περίπου 3.500 ερευνητές με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου συνυπάρχουν στη λίστα με τους 3.539 «εκλεκτούς» επιστήμονες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, κατά την προηγούμενη χρονιά, το 2017, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια λίστα που συντάσσει κάθε χρόνο ο οργανισμός Thomson Reuters, “The World's Most Influential Scientific Minds 2017”.

Στη λίστα με τα «καλύτερα μυαλά» του κόσμου, που πρωτοπορούν στην επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων του κόσμου, βρίσκονται επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα, μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα στη λίστα συγκαταλέγονται ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην εν λόγω λίστα των επιστημόνων, πάντως, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και επιστήμονες κυπριακής και ελληνικής καταγωγής που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των επιστημόνων/ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου από την Thomson Reuters στην εν λόγω λίστα ήταν το εύρος των δημοσιεύσεών τους και η απήχηση που είχαν αυτές παγκοσμίως μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

Οι επιστήμονες χωρίζονται ανά κατηγορία, ανάλογα με την επιστήμη και το είδος της έρευνάς τους.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 21 ξεχωριστοί τομείς σύμφωνα με τους οποίους κατηγοριοποιούνται οι επιστήμονες και όλοι, εν συνόλω, διαμορφώνουν τη λίστα των πέραν των 3.500 παγκόσμιων «μυαλών».