Μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

Τα κρίσιμα προβλήματα της δημόσιας υγείας και της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης, του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, με την αντιπροσωπεία της ΔΕΟΚ της οποίας ηγείτο ο Πρόεδρός της, Ιωσήφ Αναστασίου .

Ο κ. Αναστασιου ανέφερε ότι σε υπόμνημα που δόθηκε στον Υπουργό Υγείας «τονίζεται ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ έχει ως αποτέλεσμα το δημόσιο αγαθό της υγείας να καταστεί δαπανηρό και απρόσιτο για τις πλατιές και κοινωνικά ευάλωτες μάζες ενώ ο δημόσιος τομέας της υγείας έχει εξαντλήσει τα όρια του και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας».

Στο υπόμνημα της ΔΕΟΚ «εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κρατικά νοσηλευτήρια και σημειώνεται ότι διαχρονικά διαθρωτικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά προβλήματα έχουν συσσωρεύσει παθογένειες οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διοικητικής διευθυντικής και οργανωτικής τους δομής».

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας η ΔΕΟΚ επέμεινε «ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι την εισαγωγή της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ είναι ελάχιστος και επιβάλλεται χωρίς χρονοτριβή να προωθηθούν οι στόχοι και να καθοριστούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση τους»

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ