Το 2020 θα πρέπει το 16% του ηλεκτρικού ρεύματος να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ελάχιστα προβλήματα και πολύ μικρής κλίμακας αντιμετώπισε η ΑΗΚ κατά την διάρκεια της περιόδου του καύσωνα δήλωσε ο Μηχανικός Δικτύων της ΑΗΚ Δημήτρης Ναθαναήλ.

Ο κ. Ναθαναήλ εξήγησε ότι το σύγχρονο δίκτυο και οι βελτιώσεις που έχει κάνει η Αρχή είχαν ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού παρά την αυξημένη ζήτηση που έφτασε μέχρι και τα 1000 μεγα-βατ από τα 1200 που μπορεί να παράξει η ΑΗΚ ημερησίως.

Ο κ. Ναθαναήλ πρόσθεσε επίσης ότι με βάση την οδηγία της Ε.Ε το 2020 θα πρέπει το 16% του ηλεκτρικού ρεύματος να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δοθούν οι σχετικές άδειες για την δημιουργία φωτοβολταικών πάρκων αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε συνέπειες για μη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ