Προετοιμάζονται για ανταπαιτήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΠΑ προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να εγείρει διάφορες ανταπαιτήσεις στην διαμάχη του με την Ελλαδική εταιρεία Ενβιτεκ που αναβάθμισε και λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα τον βιολογικό σταθμό του οργανισμού στην Αχελεια.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΠΑ Βάσος Δημητρίου και Εύρος Λοιζιδης διαβεβαίωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους πλήθος στοιχείων και τεκμηρίων για να στοιχειοθετήσουν τέτοιου είδους ανταπαιτήσεις όπως για παράδειγμα ο μη καθαρισμός των δεξαμενών ή και άλλα ζητήματα που θα εγερθούν στην συνέχεια.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ