Σεμιναριο από ΕΒΕ Παφου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου διοργανώνει αύριο μονοήμερο σεμινάριο από τις 8.30π.μ. στην εκπαιδευτική αίθουσα του ΕΒΕ Πάφου με θέμα: «Οι προοπτικές ανάπτυξης της γεωργίας μέσα από την αξιοποίηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σχέδια, Προγράμματα και Τομείς Δράσης».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τη νέα κοινή Αγροτική Πολιτική, τις διαδικασίες που απαιτούνται για συμμετοχή στα χρηματοδοτικά μέτρα καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα συγκεκριμένα μέτρα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι από την ενημέρωση αυτή να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και μεταποιητικών μονάδων της Επαρχίας της Πάφου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, μονάδων, οργανισμών που ασχολούνται με τoν αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα και ειδικά με την παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση αγροτικών και γεωργικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους που ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα κανονικά θα ήταν 154.70 ευρώ το άτομο.

Το ύψος της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζεται ωστόσο, σύμφωνα με το Νόμο Περί Δημοσίων Ενισχύσεων, για την περίπτωση των Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων στα 78 ευρώ.

Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν τελικά το ποσό των 76,70 ευρώ το άτομο για Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν ειδικοί εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ