Εφάπαξ χορηγία σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου και αύξηση Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τις προτάσεις της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Μαριλένας Ευαγγέλου για παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας σε οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και για αύξηση του ύψους του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

Συγκεκριμένα, η εφάπαξ χορηγία θα παραχωρηθεί σε οικογένειες που ήταν δικαιούχες επιδόματος τέκνου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 και έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €70 ανά εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα, και στα €100 ανά εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Της χορηγίας, η οποία θα καταβληθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω τραπεζικού εμβάσματος, θα επωφεληθούν συνολικά 7.349 οικογένειες για 25.964 παιδιά και η δαπάνη θα ανέλθει στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, με τη σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αύξηση του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας κατά €50.

Ως εκ τούτου, το ύψος του επιδόματος μάνας, το οποίο παραχωρείται σε ετήσια βάση, θα ανέρχεται από φέτος στα €250, €300 και €450, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι δικαιούχες βάσει του εισοδήματος του προηγούμενου έτους.

Της αύξησης θα επωφεληθούν 16.000 περίπου πολύτεκνες μητέρες με ετήσια δαπάνη που φτάνει τα €800.000.

Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της κυβέρνησης προς τις μεγάλες οικογένειες και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.