Κρούσμα ψευδοπανωλης στο Προδρομι

Published on 02 July 2013

Κρούσμα ψευδοπανωλης σε οικόσιτα πτηνά στο Προδρομι επιβεβαιώθηκε μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.

Read more: Κρούσμα ψευδοπανωλης στο Προδρομι