Άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ.

Διάπλατα τον δρόμο για ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ, και συγκεκριμένα στη δεύτερη φάση του, που τίθεται σε εφαρμογή την πρώτη Ιουνίου, άνοιξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό ικανοποίησε ένα από τα βασικά και ίσως το βασικότερο αίτημα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, που ήταν η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, μέσω της παροχής κρατικών εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, για εγγυήσεις ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας το κονδύλι θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα διατεθεί εάν παρατηρηθούν ελλείψεις στον προϋπολογισμό του ΓΕΣΥ για τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης.

Στο μεταξύ, το Mediterranean Hospital ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΟΑΥ για ένταξή του στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ.