ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου.

Ανακοινώνουμε ότι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας, με σκοπό τη συζήτηση διαφόρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαβήτη μετά την έναρξη του ΓεΣΥ.

Διαβιβάζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας κο Κωνσταντίνο Ιωάννου, για την ώρα που αφιέρωσε και για το ενδιαφέρον του για αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα.

Κατά τη συνάντηση πληροφορηθήκαμε τα εξής:

1. Ινσουλίνες:

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ινσουλίνης βραχείας, ενδιάμεσης και μακράς διάρκειας καθώς και συνδυασμοί ινσουλίνης βραχείας και ενδιάμεσης διάρκειας.

Οι μόνες ινσουλίνες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο ΓεΣΥ είναι αυτές με πολύ μακρά διάρκεια για τις οποίες η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) αποφάσισε ότι θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση από ad hoc επιτροπή.

2. Αντλίες:

Οι αντλίες ινσουλίνης θα καλύπτονται από τον ΟΑΥ κατά την δεύτερη φάση οπότε μέχρι τότε οι ασθενείς θα συνεχίσουν να τις προμηθεύονται από τα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ.

Ο τρόπος διάθεσης τους από τον Ιούνιο 2020 θα επαναξιολογηθεί από τη ΣΕΦ καθότι θεωρούνται πολύ εξειδικευμένος εξοπλισμός.

3. Φάρμακα:

i.Το φάρμακο metformin SR (Glucophage SR) έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΑΥ και θα ενταχθεί στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ).

ii. Τα φάρμακα Jardiance, Synjarty, Forxica, παρόλο που αρχικά θα εντάσσονταν στον ΚΦΠ στη δεύτερη φάση, θα προωθηθούν για προκαταρκτική αξιολόγηση από την ad hoc επιτροπή.

4. Αναλώσιμα:

1. Βελόνες για χρήση σε στυλό σε μέγεθος 4mm με πολλαπλές κόψεις:

Το αίτημα θα προωθηθεί για εξέταση με σκοπό να συμπεριληφθεί στον νέο διαγωνισμό που ετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί από την Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας για τον ΟΑΥ.

2. Μετρητές Σακχάρου:

Υπάρχει απόθεμα στις θυρίδες των φαρμακείων των γενικών νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ και οι ασθενείς μπορούν να τα προμηθεύονται με συνταγή του ΓεΣΥ.

Η συνταγή θα πρέπει να εκτυπώνεται, να σφραγίζεται, να υπογράφεται από τον γιατρό και να δίδεται στον ασθενή για να την παρουσιάσει στα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ που θα προμηθεύσουν τον μετρητή.

Ακολούθως ο ασθενής θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο γενικό νοσοκομείο (αν δεν έχει κάρτα νοσηλείας θα πρέπει να πληρώσει τα ανάλογα ένσημα) για να μπορέσει να πάρει τον μετρητή.

3. Ανέπαφοι Μετρητές Σακχάρου (τύπου FreeStyle):

Σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας καταρτισμού του καταλόγου Ιατροτεχνικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών της ΣΕΦ, το αίτημα για το FreeStyle θα πρέπει να εξεταστεί ως νέο κατόπιν λήψης εμπεριστατωμένου αιτήματος από συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΟΑΥ.

4. Αριθμός αντιδραστηρίων:

Οι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν λάβει τη σχετική ανακοίνωση/πρωτόκολλο.

Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός δεν είναι ικανοποιητικός θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΟΑΥ για να αξιολογήσει τυχόν τροποποιήσεις στην πρακτική.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τα μέλη μας όπως μας ενημερώσουν αν ο αριθμός των αντιδραστηρίων που λαμβάνουν από τα φαρμακεία του ΓεΣΥ δεν είναι ικανοποιητικός, ούτως ώστε να διαμορφωθεί εμπεριστατωμένη εισήγηση προς τον ΟΑΥ.

5. Επιλογή αναλωσίμων με Συμπληρωμή:

Δρομολογείται διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για βελόνες και σκαρφιστήρες και όταν δοκιμαστεί και έχει θετικά αποτελέσματα, θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα.

6. Ικανοποιητικές ποσότητες αντιδραστηρίων για φοιτητές:

Οι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν ενημερωθεί ότι με αποδεικτικό φοίτησης μπορούν να συνταγογράφουν οι γιατροί και να εκτελούν οι φαρμακοποιοί ικανοποιητική ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών με χρόνιες παθήσεις.

7. Ένταξη Κλινικών Διαιτολόγων:

Από τον Ιούνιο 2020 θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ υπηρεσίες από κλινικούς διαιτολόγους.

8. Έκδοση Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) κατά ασθένεια:

Θα ενσωματωθεί στον κατάλογο κωδικοποίηση κατά ATC (anatomical, therapeutic, chemical classification) και η κατηγορία Α10 θα αναφέρεται σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον διαβήτη.