Μνημόνιο συνεργασίας Υπ. Παιδείας – Ακαδημίας Παρισιού, υπέγραψαν Χαμπιαούρης - Pecout.

Ευχαριστώντας ο ένας στην γλώσσα του άλλου, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης και ο Gilles Pecout, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και Πρόεδρος της Ακαδημίας του Παρισιού του αντάλλαξαν το Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ακαδημίας Παρισιού που υπέγραψαν στην Λευκωσία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Pecout στην Κύπρο.

Ο Κώστας Χαμπιαούρης χαρακτήρισε ορόσημο για τις σχέσεις Κύπρου – Γαλλίας στον τομέα της εκπαίδευσης την επίσκεψη του Πρύτανη της Σορβόνης και Προέδρου της Ακαδημίας Παρισιού, λέγοντας ότι για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η θεσμοθέτηση συνεργασιών και συνεργιών αποτελούν μια από τις βασικές του πολιτικές.

Ο κ. Χαμπιαούρης δήλωσε ευτυχής για την παρουσία του κ. Pecout στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι ως Πρόεδρος της Ακαδημίας του Παρισιού είναι υπεύθυνος για όλο το εκπαιδευτικό σύστημα από την προδημοτική μέχρι την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση της πόλης και ευρύτερης περιοχής του Παρισιού.

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, καθώς και οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο, επιβεβαιώνουν την εξαιρετική συνεργασία και τις συνέργειες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας και θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη μελλοντική συνεργασία σε διάφορους εκπαιδευτικού τομείς, πρόσθεσε ο Υπουργός Παιδείας.

Ο Gilles Pecout εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που βρίσκεται εδώ, λέγοντας ότι το μνημόνιο ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία των δύο χωρών και είναι το αποτέλεσμα της επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης και της πρόσκλησης προς τον ίδιο να επισκεφθεί την Κύπρο.

Η επίσκεψή του στην Κύπρο, πρόσθεσε, στηρίχθηκε από τους Πρέσβεις των δύο χωρών στις αντίστοιχες πρωτεύουσες.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα πιο γενικό πλαίσιο που αφορά την προώθηση και την προώθηση της γαλλικής γλώσσας στην Κύπρο αλλά και της ελληνικής στο Παρίσι, την παιδαγωγική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των επιθεωρητών, την ανάπτυξη της συνεργασίας στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Πρύτανη της Σορβόνης και Πρόεδρο της Ακαδημίας του Παρισιού.

Εκείνο που επιθυμούμε στην συνέχεια, είπε, είναι να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των πανεπιστημίων.

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων με τον Υπουργό Παιδείας να δίδει στον κ. Pecout πήλινο αγγείο ομοίωμα βάρκας με πλήρωμα από την περίοδο της Μέσης Χαλκοκρατίας 1700-1600 πΧ, αντίγραφο του πρωτότυπου που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ