Σε νέο διεθνές ερευνητικό έργο με θέμα την Κλιματική Αλλαγή συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Innovations in Water Education Programs: Enhancing water security and socio-economic development in the Eastern Mediterranean under Climate Change» συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη διαχείριση υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής με προοπτική την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποφοίτων πανεπιστημίου σε περιβαλλοντικές σπουδές.

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων από δεκατρία (13) πανεπιστήμια και οργανισμούς σε έξι (6) χώρες:

Παλαιστίνη, Ισπανία, Ιορδανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρος.

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, μέλος ΔΕΠ στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Στο δίκτυο και στην ανάπτυξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέρονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και σύγχρονο πολυμεσικό υλικό, στην αραβική και την αγγλική γλώσσα, και άρα θα είναι άμεσα προσβάσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, θα συμμετάσχουν παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις.

Έτσι, θα διασφαλιστεί για τους συμμετέχοντες φοιτητές η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την απασχολησιμότητά τους όσο και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 800.000 Ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα τη δράση Capability Building in Higher Education.

Θα υλοποιηθεί από το Palestine Technical University – Kadoorie (συντονιστής) και τα εξής πανεπιστήμια και φορείς:

Palestinian Water Authority, Al-Quds University και Hydro Engineering Consultancy (Παλαιστίνη), Universidad Politécnica de Madrid (Ισπανία), Princess Sumaya University for Technology, Jordan University of Science and Technology, University of Jordan και International Company to Support Scientific Research (Ιορδανία), Stichting VU (Ολλανδία), TΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Creative Thinking Development (Ελλάδα) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.