Πέραν του 40% των εταιρειών χρωστά το ετήσιο τέλος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα μόλις μία στις δύο εταιρείες έχουν καταβάλει αυτή τους την υποχρέωση προς το κράτος, παρά τις συνεχείς συστάσεις του Εφόρου Εταιρειών.

Η προθεσμία πληρωμής των €350 είναι μέχρι την 30ή Ιουνίου.

Κι όμως, ούτε και φέτος υπήρξε συμμόρφωση με την καταβολή του τέλους εταιρειών που αφορά όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες στο μητρώο του Εφόρου.

Το 90,2% των εταιρειών δεν έχει καταβάλει το ετήσιο τέλος για το 2018.

Από τις 205.824 εταιρείες, οι 185.639 δεν πλήρωσαν τα €300.

Το τέλος αυτό καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο και αφορά στη διατήρηση μιας εταιρείας στο μητρώο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσες εταιρείες δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος των €350 μέχρι τέλος Ιουνίου με βάση τον νόμο επιβαρύνονται σταδιακά με πρόσθετο κόστος.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι εγγραφές των νέων εταιρειών είναι σε ανοδικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Έφορος Εταιρειών σε απαντητική του επιστολή προς τον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη με ημερ. 12 Δεκεμβρίου, πέρσι 84.864 εταιρείες από τις 192.564 δεν κατέβαλαν το τέλος εταιρειών.

Δηλαδή, το 44% δεν έχει συμμορφωθεί με την πληρωμή του τέλους.

Αντίστοιχα, διαπιστώνεται ότι το 40,5% των εταιρειών δεν πλήρωσε για το 2016. Από τις 178.957 εγγεγραμμένες εταιρείες, οι 72.464 δεν έχουν συμμορφωθεί.

Τα αντίστοιχα ποσοστά των εταιρειών που δεν κατέβαλαν το τέλος για παλαιότερα έτη είναι 35% για το 2015 και 34,5% για το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, κατά το 2018 οι διαγραμμένες εταιρείες ανήλθαν στις 177.538.

Ο αριθμός αυτός είναι σταθερός από το 2014.

Εάν μελετήσει κανείς τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, διαπιστώνει ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στη χώρα βρίσκεται στα επίπεδα του 2009.

Το 2018 θα κλείσει με 215.525 εταιρείες από 217.588 το 2017 και 221.089 το 2009.

Μαζικές εγγραφές νέων εταιρειών πραγματοποιήθηκαν την τριετία 2006-2008.

Το 2006 οι νέες εγγραφές ανήλθαν στις 20.280, το 2007 στις 29.016 και 24.453 το 2008.

Οι εγγραφές νέων εταιρειών για το 2018 ανήλθαν στα καλύτερα επίπεδα εξαετίας (13.224 το ενδεκάμηνο).

Απέχουν όμως από το 2012, χρονιά κατά την οποία οι νέες εγγραφές ανήλθαν στις 17.999.