Κοντα σε λύση για τους τρεχούμενους του Συνεργατισμού.

Πολύ κοντά να κλείσει το θέμα και να βρεθεί λύση για τους 4.500 τρεχούμενους λογαριασμούς της Συνεργατικής βρίσκεται η Ελληνική Τράπεζα, αν ρυθμιστούν όλα τα νομικά ζητήματα.

Το θέμα εξετάζεται τις τελευταίες μέρες νομικά στο εσωτερικό της Τράπεζας, ενώ υπάρχουν και διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση, καθώς το κράτος ήταν ο ένας και βασικός μέτοχος της Συνεργατικής.

Μέχρι χθες το απόγευμα δεν υπήρχε ουσιαστική κατάληξη για τη μεταφορά των 4.500 τρεχούμενων λογαριασμών στην περίμετρο της Ελληνικής και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της η αξία τους ανέρχεται στα €20 εκατ. Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και τα παρατραβήγματα είναι συνδεδεμένοι με κάποιο δάνειο το οποίο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο και σ’ αυτές τις περιπτώσεις το προβληματικό δάνειο θα μείνει στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Πάντως, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», από την πλευρά της ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμάται ότι η αξία των τρεχούμενων λογαριασμών είναι €7 εκατ. Σήμερα το πρωί ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής Ιωάννης Μάτσης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018, αναμένεται να δώσει περισσότερη πληροφόρηση για την εξέλιξη του θέματος, όχι τόσο για τη μεταφορά των λογαριασμών που είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά για το δύσκολο που αφορά τα νομικά κωλύματα.

Αν η Ελληνική Τράπεζα μεταφέρει αυτούς τους λογαριασμούς οι κάτοχοι των τρεχούμενων λογαριασμών θα έχουν άμεσα διαθέσιμα χρήματα.