Αποπληρωμή των εγγυημένων δανείων των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η Κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων και απαρίθμησε τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί όπως η αποπληρωμή των εγγυημένων δανείων των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των καθυστερημένων οφειλών των Κοινοτικών Συμβουλίων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, συνολικού ύψους €196.7 εκ., εκ των οποίων οι Δήμοι και Κοινότητες Πάφου επωφελούνται με ποσό ύψους €21.4 εκ. , καθώς επίσης της δυνατότητας χρηματοδότησης έργων των Δήμων από το δάνειο που συνομολογήθηκε το 2015 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους €200 εκ., με αποκοπή του τοκοχρεολυσίου από την κρατική χορηγία που αναλογεί σε έκαστο Δήμο.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξαγγελίες έργων κατά τις επαρχιακές συσκέψεις το 2015 και 2017, στη βάση και των εισηγήσεων των Τοπικών Αρχών, συνολικού ύψους €1.217 δις αλλα και στην ετήσια χορηγία προς τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία για την Επαρχία Πάφου ανέρχεται στο ποσό των €9.8 εκ.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ