Από τις 17 μαιευτικές κλινικές οι 6 αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Παράδοξο χαρακτηρίζει το νόμο που επιβάλει στις μαιευτικές κλινικές να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό μαιών την ώρα που επιτρέπει σε άπειρη μαία να διαχειρίζεται τοκετό σε οικία ο πρώην Πρόεδρος της Γυναικολογικής Εταιρείας Κύπρου Μάριος Λιασίδης.

Ο κ. Λιασίδης σε δηλώσεις του είπε ότι από τις 17 μαιευτικές κλινικές οι 6 αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας.

Εμείς προτείναμε συμπλήρωσε ο κ. Λιασίδης αφού προφανώς υπάρχει έλλειψη μαιών όποτε υπάρχει γέννα να παρίσταται μαία on call χωρίς να απαιτείται η πλήρης ένταξή της στο δυναμικό της κλινικής.

Το θέμα είναι περίπλοκο και σοβαρό και θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ