Να γίνει διασύνδεση της παιδείας με την αγορά εργασίας.

Στα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας απέδωσε την μακροχρόνια ανεργία ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης εξηγώντας παράλληλα ότι η υπερβολική προσφορά πτυχιούχων σε ακαδημαϊκά προγράμματα είναι δυσανάλογη με την διαθεσιμότητα των θέσεων.

Ο κ. Μαυρίδης είπε ότι θα πρέπει να γίνει διασύνδεση της παιδείας με την αγορά εργασίας, να δοθεί έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα, να συρρικνωθεί ο δημόσιος τομέας, και να δοθούν επιπρόσθετα χρήματα για δημιουργία περισσότερων επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ