Η ΕΚΤ δεν αντέδρασε γρήγορα στην οικονομική κρίση.

Ο βασικότερος λόγος που οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες είναι ακόμη φορτωμένες με μεγάλο όγκο ΜΕΔ οφείλεται στο ότι η ΕΚΤ δεν αντέδρασε γρήγορα στην οικονομική κρίση του 2008 δήλωσε ο Οικονομολόγος Γιώργος Θεοχαρίδης.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης είπε ότι τα υψηλά επίπεδα δανεισμού τόσο σε κρατικό όσο και ιδιωτικό επίπεδο είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στις οικονομίες να αναπτυχθούν αφού θα πρέπει πρώτα να γίνει απομόχλευση της αγοράς.

Ιδιαίτερα η Κύπρος που έχει 344% ιδιωτικό χρέος έναντι το ΑΕΠ αυτή η απομόχλευση θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού βιώσαμε την Τραπεζική κρίση του 2013 όπου χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι καταθέσεων, ενώ ακολούθησε η κρίση που οδήγησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην ανεργία.

Καταλήγοντας ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι θα πρέπει να δομηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα ευνοεί την έρευνα, την καινοτομία και την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας γιατί μόνο έτσι η Κύπρος θα μπορέσει η οικονομία να αντέξει τους κραδασμούς.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ