Από το 2013 σε 192 μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έχει παρατηρηθεί αύξηση τιμής μέχρι και 30%.

Την ανησυχία του εκφράζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Σταμάτης Ρωσίδης.

Ο κ. Ρωσίδης εξήγησε ότι στην πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής όπου παρέστη ο Σύνδεσμος προτάθηκε τροποποίηση της νομοθεσίας που δίνει την εξουσία στον Υπουργό να εξαιρεί τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα από την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική.

Ο κ. Ρωσίδης επεσήμανε ότι από τα στοιχεία των Φαρμακευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το 2013 σε 192 μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έχει παρατηρηθεί αύξηση τιμής μέχρι και 30%.

Καταλήγοντας ο κ. Ρωσίδης είπε ότι η θέση του Συνδέσμου είναι να γίνει μια συνολική ρύθμιση του θέματος των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που θα προϋποθέτει την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού αλλά και την διάθεσή τους και εκτός φαρμακείων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ