Ξεκίνησε το ανακριτικό έργο.

Μετά από εντολή που έλαβε από την Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Πάφου ξεκίνησε την διερεύνηση της υπόθεσης του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας Νίκου Τσαππή ξεκίνησε το ανακριτικό έργο ενώ και σήμερα έχουν προσκληθεί άτομα για να δώσουν κατάθεση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βάσος Δημητρίου ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος κατήγγειλε την υπόθεση το 2008 και ο οποίος κλήθηκε για να δώσει κατάθεση δήλωσε ότι το 2008 μετά από εισήγηση της τότε Γενικής Ελέγκτριας συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Η επιτροπή είπε ο κ. Δημητρίου δεν μπορούσε να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο της λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης που είχε και επειδή το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σε αρκετές περιπτώσεις παρόλες τις ενστάσεις αναγκαζόταν να συγκατανεύσει για να μην χαθούν τα κονδύλια.

Σε δηλώσεις του για το ίδιο ζήτημα ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Σιμιλλίδης ο οποίος ήταν τότε και πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών είπε ότι ο ίδιος με τον Βάσο Δημητρίου επέμεναν να προηγηθεί ακτομηχανική μελέτη ενώ από τον πρώτο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου είχαν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα και κακοτεχνίες.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει την λήψη καταθέσεων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ