Χρηματοδότηση για το κλίμα: Δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τα πλούσια κράτη.

Η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής είναι υπόθεση ολόκληρης της υφηλίου, ώστε να έχει πιθανότητες να επιτύχει, όμως το «βάρος» και δη το οικονομικό, δεν πρέπει να πέφτει σε όλους το ίδιο.

Για τον σκοπό αυτό υπό τον ΟΗΕ, αποφασίστηκε, το 2009, πως τα πλουσιότερα κράτη της Γης θα πρέπει να χρηματοδοτούν τα ασθενέστερα για να εφαρμόζουν πολιτικές φιλικότερες στο περιβάλλον.

Είναι η λεγόμενη «Χρηματοδότηση για το Κλίμα» (Climate Finance) και ανέρχεται στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σήμερα, 14 χρόνια μετά, τα πλούσια κράτη της Γης δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, με τον ΟΗΕ να χαρακτηρίζει αυτή την ολιγωρία ως «παρωδία».

«Μια παρωδία, το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια», ήταν η δήλωση του διαχειριστή του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), Άχιμ Στάινερ, στο Reuters κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο περιθώριο συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών των χωρών της Ομάδας των 20 (G20) στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τον Οκτώβριο του 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη δέσμευση μόλις 23,94 δισ. ευρώ για το 2021, από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση για το κλίμα.

Το 2021, πάνω από 54 % της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν αφιερωμένο είτε σε δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είτε σε οριζόντιες δράσεις (που περιλάμβαναν πρωτοβουλίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την προσαρμογή σε αυτήν), ενώ σχεδόν το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης δεσμεύθηκε με μορφή επιχορηγήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χρηματοδότηση για το κλίμα έχει στόχο να συμβάλλει ώστε η προσπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή, να αποδώσει, σε συνδυασμό και με χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα από δημόσιους προϋπολογισμούς περιλαμβάνει 2,5 δισ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 2,56 δισ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για διμερή και πολυμερή στήριξη και δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη που κινητοποιείται μέσω δημόσιων παρεμβάσεων (κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης).

Στο μέτρο που ορισμένες δεσμεύσεις καλύπτουν μια πολυετή περίοδο, τα δηλωθέντα ετήσια ποσά ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: cnn.gr