Παρατείνεται η επιδότηση κόστους κατανάλωσης ρεύματος-Η απόφαση του Υπουργικού.

Την παράταση της επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, για τους επόμενους δύο μήνες, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο επωφελούνται σχεδόν 500,000 κατοικίες και 112,000 επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση της αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου, Νιόβης Παρισινού, το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε το πρωί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Ήταν η τελευταία συνεδρίαση του Σώματος υπό την παρούσα του σύνθεση.

Εγκρίθηκε η παράταση του μέτρου επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων για δύο πρόσθετους μήνες και συγκεκριμένα, για τις τιμολογήσεις της περιόδου Μαρτίου - Απριλίου 2023 (αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου).

Το εκτιμώμενο κόστος, ανέρχεται στα €30 εκ. και καλύπτει 449.000 οικίες, 111.500 επιχειρήσεις καθώς και καταναλώσεις για άντληση νερού με σκοπό την ύδρευση και την άρδευση.

Η επιδότηση, θα καλύψει τους οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς χρήστες καθώς και χρήστες νερού, με σκοπό την ύδρευση ή/και άρδευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων διμηνιαίας διατίμησης.

Σημειώνεται ότι, η Κυβέρνηση έχει επιδοτήσει, συνολικά μέχρι σήμερα, το ποσό των 58,4εκ. Ευρώ περίπου, σε 1.353.088 λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί από την 1/9/2022 μέχρι 31/1/2023.

Επίσης στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται για άμβλυνση των επιπτώσεων από το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και δη τις αυξημένες τιμές των καυσίμων το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023».

Με το πιο πάνω νομοσχέδιο παραχωρείται παράταση για περίοδο 2 μηνών, από την 1 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 της επιβολής μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για συγκεκριμένα προϊόντα, λόγω των συνεχιζόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στον τομέα των τιμών των ενεργειακών προϊόντων.

Με την παραχώρηση της παράτασης θα υπάρξει ελάφρυνση του οικονομικού κόστους, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για τον Κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, μέγιστου συνολικού ύψους 7 εκατ. Ευρώ.

Η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων, θα διενεργηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων των Αρμοδίων Αρχών.

Στο συνολικό ποσό που θα προκύψει ανά δικαιούχο, θα γίνει συμψηφισμός με ενδεχόμενες οφειλές δικαιούχων προς το κράτος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων το τελευταίο διάστημα, η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο στο κόστος των διακινήσεων και στην οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι Ελληνοκύπριοι εγκλωβισμένοι συνεπεία αυτής ενέκρινε την επιχορήγηση των εξόδων διακίνησης των εγκλωβισμένων, κατά τρόπο ώστε οι διαδρομές από και προς τον Κορμακίτη και την Καρπάσια να επιχορηγούνται με το μηνιαίο ποσό των €850 (συμπ. Φ.Π.Α.) αντί €750 που ισχύει σήμερα και οι διαδρομές από και προς το Ριζοκάρπασο και την Αγία Τριάδα Γιαλούσας να επιχορηγούνται με το εβδομαδιαίο ποσό των €225 (συμπ. Φ.Π.Α.), αντί €200 που ισχύει σήμερα.