Επέκταση υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2023.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2023 μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 αντί στις 24 Οκτωβρίου 2022 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

όσο και σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «ΘΥΜΕΛΗ 2023» στο κιβώτιο αλληλογραφίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, 2007 Λευκωσία).