Καταδίκες και ποινές σε δύο εταιρίες που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία.

Σε καταδίκες και ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία προχώρησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη των εταιρειών «DEPCON CONSTRUCTION LTD» και «ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΕΤΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε την εταιρεία «DEPCON CONSTRUCTION LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια, σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία και άλλα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα καταδικάστηκε για παράλειψη λήψης επαρκών και κατάλληλων μέτρων πριν την έναρξη εργασιών κατεδάφισης με αποτέλεσμα την κατάρρευση μέρους κτηρίου.

Επίσης προστίθεται στην ανακοίνωση, καταδίκασε την εταιρεία «ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΕΤΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια, σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία και άλλα πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται, η καταδίκη αφορούσε και πάλι για παράλειψη λήψης επαρκών και κατάλληλων μέτρων πριν την έναρξη εργασιών κατεδάφισης με αποτέλεσμα την κατάρρευση μέρους κτηρίου.

Ακόμη, για παράλειψη μέσω αρμόδιου προσώπου της, προτού αρχίσει η εκτέλεση της εργασίας κατεδάφισης που ανέλαβε, να ενημερώσει σχετικά τον συντονιστή εκτέλεσης ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο για τον γενικό συντονισμό των εργασιών στο εργοτάξιο.

Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε εμπλεκόμενο πρόσωπο σε συνολικό πρόστιμο €2.500 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, όπως παράλειψη να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν επαρκή και κατάλληλα μέτρα πριν την έναρξη των εργασιών και παράλειψη να μεριμνήσει για την ενημέρωση του συντονιστή εκτέλεσης ή άλλου αρμόδιου προσώπου για τον γενικό συντονισμό των εργασιών στο εργοτάξιο.