Ζητούν επιστημονικό διάλογο για τις θεραπείες ατόμων με εγκεφαλική παράλυση οι γονείς.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων με Εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις Αγκαλιά Ελπίδας, συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τις αυθαίρετές ενέργειες του ΟΑΥ, τον αποκλεισμό της από τον διάλογο για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις αφορούν τα Μέλη της, αλλά και για την συνεχιζόμενη μείωση/ αποκοπή των θεραπειών ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 18 χρονών και άνω, καθώς και την αβεβαιότητα για τις θεραπείες της ηλικιακής ομάδας 12-18 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από την πρόσφατη Ad Hoc Επιτροπή, την οποία οργάνωσαν ΟΑΥ και ΟΣΑΚ ( ημ. 15/4./22), «συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες αποφάσεων που παραβιάζουν δικαιώματα ασθενών, που δεν είναι επιστημονικά αποδεκτές , που προάγουν ανισότητες και διακρίσεις βάση ηλικιακού διαχωρισμού και που εμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες αποκατάστασης».

Στην ανακοίνωση, η Αγκαλιά Ελπίδας προσθέτει πως «έχουμε μεταφέρει και συνεχίσουμε να δηλώνουμε , την ετοιμότητα μας να συμβάλουμε σε ένα σωστό επιστημονικό διάλογο που θα δώσει λύσεις σωστές για το θέμα αυτό».

Καταλήγοντας, τονίζεται πως «δυστυχώς έχουμε πλέον εξαντλήσει όλα τα μέσα για να βρούμε το δίκαιο και να ανακτήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και ενηλίκων ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση συνεχίζουν πλέον να εναποθέτουν τις ελπίδες τους για δικαίωση στο Διοικητικό Δικαστήριο».