Προσοχή! Απάτη με email για δήθεν πακέτο στα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Πληροφορούμε το κοινό ότι παρατηρήθηκε νέα απόπειρα εξαπάτησης με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το όνομα των Κυπριακών Ταχυδρομείων όπως φαίνεται πιο κάτω.

Τα σημεία που πρέπει να προσέχετε για να διαπιστώσετε ότι η κάτω επικοινωνία ΔΕΝ προέρχεται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία:

Η διεύθυνση αποστολής του e-mail δεν είναι ΧΧΧΧΧΧΧΧ@cypruspost.post.

Το λεκτικό στα ελληνικά προέρχεται από αυτόματη μετάφραση.

Ο αριθμός αντικειμένου δεν είναι πραγματικός (να ελέγχετε ότι όντως αναμένετε αντικείμενο).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν θα επιστρέψουν αντικείμενο ή δεν θα παραδόσουν αντικείμενο επειδή δεν καταβλήθηκαν δασμοί/φόροι.

Οι πληρωμές δεν κατευθύνονται στην πλατφόρμα διαδικτυακών πληρωμών της JCCSmart.