Με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος στη Βουλή οι κανονισμοί για το επενδυτικό πρόγραμμα.

Τους κανονισμούς για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα οι οποίοι αποστέλλονται με τη διαδικασία του κατ΄ επείγοντος στη Βουλή για να τεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για να ψηφιστούν, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημαντική πρόνοια των κανονισμών μπορεί να χαρακτηριστεί η διασύνδεση των κανονισμών και κατ΄επέκταση του ιδίου του προγράμματος με τον νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στη διεκπεραίωση και την εξέταση των αιτήσεων.

Τα οικονομικά κριτήρια παραμένουν στα ίδια επίπεδα δηλαδή απαιτείται επένδυση δύο εκατομμυρίων συν αγορά κατοικίας, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί από τον επενδυτή εφόρου ζωής, αξίας 500 χιλιάδων συν ΦΠΑ.

«Έχουμε δώσει δυνατότητα», είπε ο κ. Νουρής, «για εναλλακτικούς τρόπους επενδυτικών επιλογών για όσους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, όπως η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή συμμετοχή σε κυπριακές εταιρείες με τη μέθοδο της απόκτησης του μετοχικού κεφαλαίου».

Ιδιαιτερότητες που εισάγονται είναι η δυνατότητα και υποχρέωση των υποψηφίων να προσφέρουν ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης ποσό 75 χιλιάδων που θα προορίζεται και θα δίνεται στον ΚΟΑΓ για να χρησιμοποιηθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και πρόσθετο ίσο ποσό που θα κατατίθεται στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι επίσης η αυστηριοποίηση των κανονισμών, ώστε να υπάρχει ανάκληση της παραχώρησης υπηκοότητας με ξεκάθαρο τρόπο, όπως στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι ο υποψήφιος για πολιτογράφηση είτε ενέχεται ή έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα. Προηγουμένως αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες στην πιθανότητα ανάκλησης.

«Μαζί με τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πέρσι και με τις οποίες έχουμε καταστήσει το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα εξαιρετικά αξιόπιστο με πολύ στιβαρά και αυστηρά κριτήρια, συμπληρώνεται σήμερα με τους κανονισμούς κατά τρόπο που δεν επιδέχεται πλέον και δεν θα πρέπει να τυγχάνει ούτε χλευασμού όπως έγινε μέχρι πρότινος από κάποιους αλλά πολύ περισσότερο ούτε να υπάρχει αμφισβήτηση για την αξιοπιστία του προγράμματος που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θεσπίσει», σημείωσε ο κ. Νουρής.

Ερωτηθείς ο κ. Νουρής είπε ότι «η απόφαση λειτουργίας του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος όπως και κάθε επενδυτικού προγράμματος σε χώρα της ΕΕ αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της εθνικής του κράτους και της εθνικής του νομοθεσίας.

Αυτό που ως κράτος μέλος έχουμε πράξει είναι ότι ενημερώνουμε την ΕΕ και έχουμε ενημερώσει, και μάλιστα εξαντλητικά έχουμε παρουσιάσει και τις πρόνοιες και τα κριτήρια του δικού μας προγράμματος διότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι αλλά πολύ περισσότερο θέλουμε να αποσείσουμε από το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα αυτές τις φήμες που κάποιοι ήθελαν να διασπείρουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε κατάχρηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Θεωρώ ότι αφού μελετηθούν οι κανονισμοί από τη Βουλή θα υπάρξει απόλυτη διαπίστωση ότι η αυστηρότητα των κανονισμών δεν επιτρέπει πλέον ανάλογους σχολιασμούς».

Ερωτηθείς για το ποσό που θα αντληθεί από το πρόγραμμα, ο κ. Υπουργός είπε ότι «έχουμε ήδη θέσει οροφές στο πρόγραμμα κατά μέγιστο 700 πολιτογραφήσεις τον χρόνο.

Αυτό (το ποσό) θα φανεί από τις εξελίξεις.

Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι η σωστή στιγμή για να γίνει εκτίμηση για το πρόγραμμα εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η υφήλιος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με την πανδημία και αυτό έχει επηρεάσει και αυτό αλλά και ανάλογες δραστηριότητες».

Ερωτηθείς αν προηγουμένως το πρόγραμμα είχε αδυναμίες, είπε ότι «δεν ήταν θέμα αδυναμιών. Διαφάνηκε από τον έλεγχο τρίμερούς επιτροπής -δεν έγινε παραβίαση κάποιων κανονισμών του προγράμματος.

Άλλοι ήταν οι κανονισμοί προηγούμενα άλλοι σήμερα.

Κατά καιρούς διαφοροποιώντας τα κριτήρια υπήρχε απόλυτη συμμόρφωση με τα εκάστοτε κριτήρια.

Κρίνουμε όμως ότι εισάγοντας κατά κύριο λόγο τη διασύνδεση που γίνεται σήμερα μεταξύ του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος με τον νόμο που η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας χρησιμοποιεί για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προσδίδουμε στο πρόγραμμα μια ακόμα έξωθεν καλή μαρτυρία για να μην υπάρχουν αυτές οι υπόνοιες και τα υπονοούμενα για το πρόγραμμα».