Πετρίδης: Κρατική στήριξη 40.000 επιχειρήσεων.

Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την κρατική στήριξη επιχειρήσεων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη με το νομοσχέδιο περί στήριξης των επιχειρήσεων αναμένεται να επωφεληθούν μέχρι και 40.000 επιχειρήσεις.

Πρόκειται για το νόμο

«Ο περί της στήριξης των επιχειρήσεων με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19»

σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο και τις χαλαρώσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νόμος αυτός, προβλέπει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως ακολούθως:

Πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι 4 Μαΐου - €2.625.

Πλήρη αναστολή εργασιών και μετά 4 Μαΐου - €3.500.

Μερική αναστολή εργασιών μέχρι 4 Μαΐου - €1.875.

Μερική αναστολή εργασιών και μετά τις 4 Μαΐου - €2.500 ευρώ.

Αυτοτελώς εργαζόμενους σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι 4 Μαΐου - € 1.125 ευρώ.

Πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών και μετά τις 4 Μαΐου - €1.500 ευρώ.

Με βάση την πιο πάνω κρατική στήριξη ανέφερε ο κ. Πετρίδης διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις για κάλυψη των ενοικίων, οφειλών προς προμηθετές και λειτουργικά έξοδα, ενώ παρέχεται και μισθολογική κάλυψη με τα Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο σχέδιο για κρατικές εγγυήσεις ύψους €1,5 δις, €300 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις, €1 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και €200 εκατ. για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ποσοστά κάλυψης:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

– ποσοστό κρατικής εγγύησης 85% και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεγάλες επιχειρήσεις

– ποσοστό κρατικής εγγύησης 70% και 30% από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως οι κρατικές εγγυήσεις αφορούν για δάνεια διάρκειας 3 μηνών μέχρι 6 χρόνων με πολύ ευνοϊκούς όρους και επιτόκια.

Με βάση τα πιο πάνω μέτρα ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών η ρευστότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά €6 δις.

Γι’ αυτό το σκέλος του νομοσχεδίου, σημείωσε ο κ. Πετρίδης, έγινε εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες προτάσεις των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, κινούνταν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων αλλά και των δυνατοτήτων μας ως χώρα.

Τα δύο μέρη του σχεδίου, αυτό δηλαδή της χορηγίας και των εγγυημένων δανείων, είναι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο.

Χρειάζονται και τα δύο.