Στέλλα Κυριακίδου: Τα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρά περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Τα Κράτη Μέλη χρειάζεται να λάβουν ισχυρά περιοριστικά μέτρα για να μειωθεί η καμπύλη της εξάπλωσης του κορωνοϊού, υπενθυμίζει η αρμόδια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου και παραθέτει εκ νέου τις επίσημες συστάσεις της Κομισιόν, μετά και την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ομάδας επιδημιολόγων και ιολόγων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο των συστάσεων "η διεθνής επιστημονική συναίνεση δείχνει ότι μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής απομάκρυνσης, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού".

Διευκρινίζεται ότι "οι συστάσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο και "οι ενέργειες αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών που εφαρμόζουν τα Κράτη Μέλη μέσω των εθνικών τους σχεδίων για την αντιμετώπιση πανδημιών".

Όπως σημειώνεται "με την επιβράδυνση του ρυθμού μετάδοσης, μειώνεται η πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας".

Η λήψη μέτρων όσο το δυνατόν νωρίτερα "έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού", αναφέρει η Κομισιόν.

"Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με υποκείμενες καταστάσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες και ο καρκίνος", σημειώνει.

"Λαμβανομένου υπόψη του ρυθμού διάδοσης του ιού στην ΕΕ, του αριθμού των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων και του αριθμού των νέων ημερήσιων περιπτώσεων, συνιστάται όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να λάβουν άμεσα μέτρα ανεξάρτητα από την εθνική τους κατάσταση".

"Η άρση των σχετικών μέτρων πρέπει να γίνει συντονισμένη απόφαση των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Η διάρκεια των μέτρων πρέπει να επαναξιολογείται τακτικά με βάση την επιδημιολογική κατάσταση", τονίζεται.

Αναλυτικά, οι συστάσεις αναφέρουν τα εξής:

"Ενόψει της περιόδου επώασης 2-14 ημερών και της πιθανότητας μόλυνσης από ασυμπτωματικούς φορείς, είναι σημαντικό να αποφεύγουν όλοι τους ασπασμούς και τις χειραψίες, τα γεμάτα μέσα μεταφορών, τις μη ουσιαστικές συναντήσεις και τις μαζικές συγκεντρώσεις.

Ο γενικός πληθυσμός πρέπει να μένει στο σπίτι όποτε είναι δυνατόν και να περιορίζει τις επαφές όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τα τρόφιμα και η προσφορά βασικών προϊόντων δεν ενέχουν κίνδυνο έλλειψης και δεν είναι απαραίτητη η αγορά μεγάλων ποσοτήτων αγαθών.

Ενδέχεται να απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα κατά περίπτωση και προσαρμοσμένα στο εθνικό / περιφερειακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικής καραντίνας. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σε συντονισμό με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και αλληλοενημέρωση.

Κάθε μέτρο που λαμβάνεται μεμονωμένα είναι αναγκαστικά λιγότερο αποτελεσματικό."

Επιπλέον, συνιστάται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

"Υποχρεωτική απομόνωση των ασθενών με COVID-19 και εθελοντική αυτοαπομόνωση ευάλωτων πληθυσμών όπως οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ασθένειες και καρκίνος.

Κλείσιμο κοινωνικών και πολιτιστικών χώρων συνάντησης όπως μπαρ, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, αθλητικοί σύλλογοι κλπ. Κλείσιμο θρησκευτικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών και ακύρωση θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως σχολεία εκτός από ειδικές περιπτώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα και προώθηση εναλλακτικών λύσεων online.

Να κλείσουν οι εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις για το απαραίτητο προσωπικό (εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, αστυνομικοί κ.λπ.)

Πρέπει να ληφθούν μέτρα στους χώρους εργασίας για την προώθηση της απομακρυσμένης εργασίας, των ευέλικτων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας και της φυσικής αποστασιοποίησης εντός του χώρου εργασίας.

Αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, πολιτικές συναθροίσεις κ.λπ. πρέπει να σταματήσουν και γενικά να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ των εργαζομένων και των πελατών.

Η χρήση προσωπικών μέτρων προστασίας (π.χ. αυστηρή υγιεινή των χεριών, μάσκες προσώπου κλπ.) συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

Συγκεκριμένα:

το αυστηρό πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνει με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Εναλλακτικά, συνιστάται ο καθαρισμός των χεριών με διαλύματα με βάση το αλκοόλ.

Όλοι να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη όταν βήχουν και φτερνίζονται χρησιμοποιώντας ένα χαρτί ή με τον αγκώνα.

Η χρήση χειρουργικής μάσκας μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης άλλων όταν φοριέται από άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη χρησιμότητα της μάσκας προσώπου που φοριούνται από άτομα που δεν είναι άρρωστα.

Είναι σημαντικό να αφήνετε μάσκες διαθέσιμες για τους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης."

Τέλος σημειώνεται ότι τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης θεωρούνται ευρέως ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τον περιορισμό και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού.

Ωστόσο, σε περίπτωση εντοπισμένων σημείων εστίασης, η εισαγωγή καθαρών υποχρεωτικών καραντινών μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο περιφερειακών, αστικών ή οικιστικών κτιρίων, αλλά πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά (ανάλυση κόστους / οφέλους).

Πηγή: ΚΥΠΕ