Κρίσιμες μέρες για μέγαρο

Ο δήμαρχος Πάφου δήλωσε ότι κάθε άποψη και πρόταση για το θέμα του δημοτικού μεγάρου είναι σεβαστή και μελετάται.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει ζητήσει ταυτόχρονα την θέση του εργολάβου στο ενδεχόμενο διακοπής των έργων για περίοδο τριών χρόνων και η πολεοδομική επιτροπή θα διαμορφώσει σχετική εισήγηση προς την ολομέλεια για διακοπή των εργασιών για τρία χρόνια με δικαίωμα αναστολής της διακοπής αν στο μεταξύ το επιτρέψουν οι συνθήκες .

Ο δήμαρχος Πάφου Σάββας Βέργας δήλωσε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για το συγκεκριμένο ζήτημα .

Ο δήμος Πάφου στις αρχές της εβδομάδας έχει καταβάλει μέρος του ποσού από την εκτελεσθείσα εργασία και προχωρουν κάποιες εργασίες που θα διασφαλίσουν όπως είπε ότι και αν ακόμη αποφασιστεί η διακοπή των εργασιών δεν θα τεθεί θέμα ασφάλειας ούτε για τους περιοίκους ούτε για το ίδιο το κτήριο.

Ο δήμος έχει την δυνατότητα να καλύψει ακόμη ένα μέρος του ποσού της εκτελεσθείσας εργασίας όπως είπε σημειώνοντας ότι μετρούνται οι οικονομικές δυνατότητες του δήμου και θα ληφθει η καλύτερη δυνατή απόφαση από την ολομέλεια στο τέλος της εβδομάδας.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ