Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά.

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω τροφίμου, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας.

Ονομασία τροφίμου επί συσκευασίας:

Παραδοσιακά λουκάνικα Αγρού – κρασάτα, καπνιστά.

Εμπορική επωνυμία:

ΑΓΡΟΙΚΙΑ ΒΑΡΟΣ: 500g ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / LOT NO.:L191210

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ / BEST BEFORE: 20.12.20

Παράγεται στην Κύπρο από την Εταιρεία:

Π & Ι ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ / CYM 355 ΕC

Γραμμικός κωδικός: 20777203

Συσκευασία: πλαστική συσκευασία.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επειδή όμως ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας του τροφίμου να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ακολουθούν φωτογραφίες του τροφίμου για εύκολη αναγνώριση.