Θετική η εικόνα που εκπέμπει η Κύπρος

Θετική στο σύνολό της είναι η εικόνα που εκπέμπει η Κύπρος διεθνώς εξερχόμενη από το Μνημόνιο δήλωσε ο Νομικός Γιώργος Κολοκασίδης για να επισημάνει ότι χρειάζονται ακόμα αρκετά βήματα να γίνουν ούτως ώστε η Κύπρος να μπορέσει να εισέλθει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Ο κ. Κολοκασίδης τόνισε ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να περιορίσει την γραφειοκρατία και την χρονοκαθυστέρηση που παρατηρείται στην σύσταση νέων εταιριών και αδειών λειτουργίας και χρήσης, να εξυγιάνει το νομικό και δικαστικό τομέα, και να μεταρρυθμίσει αποτελεσματικά την παιδεία.

Ο κ. Κολοκασίδης δήλωσε επίσης ότι ο υψηλός βαθμός καταχρηστικής κομματικής λειτουργίας αποτελεί τροχοπέδη για την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε συνδυασμό με έναν εύθραυστο τραπεζικό τομέα.

Καταλήγοντας ο κ. Κολοκασίδης είπε ότι το 2016 θα είναι περισσότερο μια χρονιά σταθεροποίησης, ενώ εάν υπάρξει συνετή διαχείριση το 2017 θα μπορούμε να προσβλέπουμε σε σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ