Χωρίς βαθιές περικοπές οι περικοπές ημικρατικών οργανισμών

Εξυγίανση στους ημικρατικούς οργανισμούς αλλά με τις τακτικές δαπάνες να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με το 2014, ζητά το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που απέστειλε στις 16 Ιουνίου.

Επιζητεί από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) να τηρήσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκεια της Βουλής για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε για την υποβολή των προϋπολογισμών του 2014. Η εγκύκλιος αφορά οργανισμούς όπως η Cyta, η AHK, το ΡΙΚ, ο ΚΟΑ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ κ.ά.

Οι τακτικές δαπάνες για το 2015 στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβούν τις αντίστοιχες που είχαν περιληφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2014. Για τις αναπτυξιακές δαπάνες σημειώνεται ότι η συμπερίληψη νέων έργων θα πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί αξιολόγηση, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι το έργο είναι οικονομικά προσιτό και βιώσιμο, έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και συνάδει με τις προτεραιότητες πολιτικής των ΝΠΔΔ.

Η πολιτική απασχόλησης και επιδομάτων το 2015 θα παραμείνει η ίδια με τον προηγούμενο χρόνο. Το ύψος των απολαβών των υπαλλήλων τόσο για την ετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2015 όσο και για το 2016 παγοποιείται στα επίπεδα του 2014, δηλαδή χωρίς να λογίζονται στις απολαβές οι ετήσιες προσαυξήσεις και η αναπροσαρμογή του δείκτη της ΑΤΑ.

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/205902/choris-vathies-perikopes-oi-perikopes-imikratikon-organismon#sthash.HbqXBkyy.dpuf