Δημοσιονομική ευθύνη διά νόμου

Αλλάζει άρδην η όλη διαδικασία και τίθενται σε νέα βάση τα δημόσια οικονομικά, μέσω του νομοσχεδίου περί δημοσιονομικής ευθύνης και δημοσιονομικού πλαισίου, που κατατέθηκε χθες ενώπιον της Βουλής, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και το χρέος θα διατηρείται κάτω ή θα ακολουθεί πτωτική πορεία από το 60% του ΑΕΠ.

Στο νομοσχέδιο, διευρύνονται και καθορίζονται οι ευθύνες του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών, ο οποίος εκτός από την ευθύνη της ετοιμασίας, της παρουσίας και της παρακολούθησης της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής και των προβλέψεων, θα ετοιμάζει εξαμηνιαία έκθεση προόδου, την οποία θα υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή.

Επιπλέον, προνοείται η σύσταση Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο θα εποπτεύει και θα ετοιμάζει εαρινή και φθινοπωρινή έκθεση για τις προβλέψεις και τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στο νομοσχέδιο καθορίζονται και οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, προμηθειών, έργων και υπηρεσιών στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου καλύπτεται η διαμόρφωση, έγκριση, παρουσίαση και υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, του περί Προϋπολογισμού Νόμου, και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας, σύνεσης, σταθερότητας, συνέπειας και διαφάνειας.

Επίσης, καλύπτει τον έλεγχο των εσόδων και δαπανών, τη διαχείριση του δημόσιου χρέους και των ρευστών διαθεσίμων, το λογιστικό σύστημα και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και την ετοιμασία και έλεγχο των τελικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/179208/dimosionomiki-efthyni-dia-nomou#sthash.HNAvVjxl.dpuf