Στο ΣΑΠΑ η Πεγεια

Η Πεγεια διαπραγματεύεται εκ νέου την επάνοδο της στο συμβούλιο αποχετεύσεων Πάφου ενώ η κοινότητα της Τάλας έχει ξεκαθαρίσει στο συμβούλιο αποχετεύσεων ότι δεν την ενδιαφέρει πλέον η ένταξη της.

Η τελική πάντως απόφαση ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσει ή να απορρίψει το ομόφωνο αίτημα του κοινοτικού συμβούλιου Τάλας. Το δημοτικό συμβούλιο Πεγειας έχει ζητήσει την ένταξη της περιοχής στο ΣΑΠΑ με την διαφορά ότι ζητεί να αρχίσει η φορολόγηση των ακινήτων της περιοχής στο 3,3% της αξίας τους το 1980 και όχι στο 5% που καταβάλουν οι υπόλοιποι καταναλωτές της Α’ και της Β’ φάσης που έχουν ήδη ολοκληρωθούν τα έργα.

Το θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά σε νέα συνεδρία και αφού προηγηθεί ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από μηχανικούς του ΣΑΠΑ. Ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Χρυσανθου εξέφρασε πάντως επιφυλάξεις κατά πόσο τεχνικά είναι εφικτή η σύνδεση της Πεγειας με το υπόλοιπο δίκτυο και κυρίως με την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων στην Αχελεια όπου η απόσταση μεταξύ των δυο περιοχών είναι πέραν των 35 χιλιομέτρων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ