Έδωσαν τα χέρια Υπ. Παιδείας-ΚΕΒΕ για το ΣΤΕΕΚ.

To KEBE και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπέγραψαν την Τετάρτη Μνημόνιο Συνεργασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους, στους μαθητές και στους σπουδαστές του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης και εκ μέρους του ΚΕΒΕ, ο Πρόεδρός του Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης.

Στόχος του εν λόγω Μνημονίου είναι η συγκρότηση ενός θεσμοθετημένου πλαισίου συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το ΚΕΒΕ, για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους, στους μαθητές και στους σπουδαστές του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ).

Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η μεταφορά γνώσης για τις πραγματικές ανάγκες και τις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης που προσφέρεται στα εργαστήρια των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, των μαθητών και των σπουδαστών του ΣΤΕΕΚ στη βιομηχανία.

Επίσης, η διοργάνωση επισκέψεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών του ΣΤΕΕΚ σε βιομηχανικές μονάδες για τη διάγνωση αναγκών εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση των μελών του ΚΕΒΕ να εργοδοτούν αποφοίτους του ΣΤΕΕΚ στις επιχειρήσεις τους.

Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ηλίας Μαρκάτζιης, σε σύντομη παρουσίασή του, ανέλυσε τη μεγάλη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία μεταξύ της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους, ο κύριος Αγκαστινιώτης επισήμανε ότι, ως αναπτυξιακός φορέας του τόπου, το ΚΕΒΕ δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε μια στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Μια συνεργασία, όπως είπε, που θα διασφαλίσει την αναβάθμιση της ποιότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προσφέρεται, καθώς και την υλοποίηση των δράσεων που θα σχεδιαστούν προς τον σκοπό αυτόν.

Ο Υπουργός Παιδείας, τόνισε ότι μια από τις προτεραιότητες του Υπουργείου του είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία αποφοίτων του ΣΤΕΕΚ, οι οποίοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εργοδότησή τους.

Προς τον σκοπό αυτό, είπε, θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ώστε να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες, η τεχνογνωσία των εταιρειών μελών του, καθώς και η υλικοτεχνική τους υποδομή για την επίτευξη του στόχου του.

Πηγή: ΚΥΠΕ