Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο.

Η 12η Μαρτίου ορίστηκε από τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» (RSF) το 2009 ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο.

Η μέρα αυτή υπενθυμίζει σε όλους μας πως υπάρχουν ακόμα χώρες ανά το παγκόσμιο στις οποίες οι πολίτες τους στερούνται το δικαίωμα της έκφρασης αλλά και της ενημέρωσης.

Η ελευθερία του λόγου αποτελεί θεμελιώδη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπου η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να δράσει, δρομολογεί προγράμματα υποστήριξης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το ετήσιο Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, το οποίο διερευνά τους κινδύνους για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διευθύνεται από το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και με τρόπο συστηματικό, αντικειμενικό και επιστημονικό εξετάζει όλους τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Οι εκθέσεις του διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι πολίτες, οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά και οι φορείς χάραξης πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελευθερίας του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης (ECPMF), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δρομολόγησε ένα πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση των παραβιάσεων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και στην συνδρομή των δημοσιογράφων που απειλούνται.

Υποστηρίζει τους δημοσιογράφους-ερευνητές, δίνοντάς τους επιχορηγήσεις και διοργανώνοντας εργαστήρια για το ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

Το πρόγραμμα Χαρτογράφηση της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το οποίο διευθύνεται από το ECPMF και διοικείται από την οργάνωση Index on Censorship και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, χαρτογραφεί τις απειλές κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τις αντιμετωπίζει μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης, συστάσεις πολιτικής και παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης.

Παρακολουθώντας ανεξάρτητες παραγωγές δελτίων ειδήσεων, με τις οποίες καλύπτεται η θεματολογία γύρω από την ΕΕ από μια πανευρωπαϊκή σκοπιά, οι θεατές μπορεί να ξεφύγουν από μια εθνική μόνο προοπτική.

Τέλος, ευρωπαϊκά προγράμματα στηρίζουν τη λειτουργία των European Data News Hub και European Data Journalism Network, τα οποία λειτουργούν ως κόμβοι δεδομένων και πληροφοριών που παρέχουν ακριβείς ειδήσεις, οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες:

• Τι κάνει η Ευρώπη για μένα

- Υπερασπιστές της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, https://www.what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/H13

• Ιστότοπος του Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, του Κέντρου για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιστότοπος σχετικά με την ελευθερία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-freedom-projects

• Πρόγραμμα για τη Χαρτογράφηση της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, https://mappingmediafreedom.org/#/

• EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, http://www.epthinktank.eu/