Τελετή Βράβευσης για τα σήματα οικολογικής ποιότητας Green Key και Green Offices.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τελετή Βράβευσης για τα σήματα οικολογικής ποιότητας Green Key και Green Offices στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Γενικός Γραμματέας της CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης αναφέρθηκε σε συντομία στα δύο σήματα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key είναι ένα από τα προγράμματα του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE- Foundation for Environmental Education), μίας διεθνούς ΜΚΟ με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Το Green Offices είναι ένα πιλοτικό πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία.

Το Πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατάκτηση του Green Key ή του Green Offices προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου χαιρέτισε τις προσπάθειες όλων των βραβευθεισών επιχειρήσεων και απένειμε τα σχετικά πιστοποιητικά.