Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού:

η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξήγγειλε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αυτή η νέα αρχή της ΕΕ θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και της κατάχρησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θεμελιώσαμε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου για την υλοποίηση της δέσμευσής μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Με 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ζουν ή να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι πλέον καιρός για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες μας, θα διευκολύνει το έργο των κρατών μελών και θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση δικαιότερων κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Η νέα Αρχή θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη».

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν πρόσθεσε:

«Πάντοτε έλεγα ότι χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε σαφείς, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες.

Η σημερινή συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι το γεγονός που ολοκληρώνει τις προσπάθειες για μια δίκαιη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Θα εξυπηρετήσει διπλό σκοπό, που συνίσταται, αφενός, να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν την απάτη και την κατάχρηση και, αφετέρου, να καταστήσει την κινητικότητα ευκολότερη για τους πολίτες.

Η σημερινή συμφωνία είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικά εποικοδομητικών και ταχέων διαπραγματεύσεων που δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα να αποφασίζει και να ενεργεί γρήγορα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jeroen Lenaers και στη ρουμανική Προεδρία που ενεργεί εκ μέρους του Συμβουλίου.

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί γρήγορα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να ξεκινήσει το έργο της φέτος και να καταστεί γρήγορα πλήρως λειτουργική.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη.»