Υποβολή αιτήσεων ΓΕΣΥ.

Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων γιατρών για εκπαίδευση στο θεσμό του Προσωπικού Γιατρού του ΓΕΣΥ Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων γιατρών για εκπαίδευση στο θεσμό του Προσωπικού Γιατρού του ΓΕΣΥ, υπενθυμίζει το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το πρόγραμμα αφορά την παρακολούθηση του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος από ιατρούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις μιας από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23(2)(α)(i)-(vi) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, και επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού σε δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Η υποβολή των αιτήσεων αφορά τόσο τους ιατρούς που εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.