Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.

Αρχίζει από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος έχει την υποχρέωση να τηρεί ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του.

Πως μπορώ να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας μου;

Διαδίκτυο: http://rtd.mcw.gov.cy

Εµπορικές Τράπεζες

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών.

Τι χρειάζεται για να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας μου;

Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ Ασφάλεια.

Μέχρι πότε μπορώ να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας μου;

Η τελευταία ηµεροµηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 11 Μαρτίου 2019.

Για πόσο καιρό μπορώ να την ανανεώσω;

Οι άδειες κυκλοφορίας µπορούν να ανανεωθούν για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα µηνών.

Αν δεν την ανανεώσω, ποια η επιβάρυνση;

Από 12 Μαρτίου 2019, όσα οχήματα εντοπίζονται χωρίς ανανεωμένη άδεια κυκλοφορία υπόκεινται επιβάρυνσης.

Επιβάλλεται επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ (όσα στοιχίζει η άδεια του συγκεκριμένου οχήματος+10 ευρώ) και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος.