ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2018.

Πολλαπλές διακρίσεις σε ερευνητές που εργάζονται σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ειδική τελετή που έγινε στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος Αναστασιάδης απένειμε τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2018 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας – είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα βραβεία φέτος δόθηκαν σε ερευνητές που πρωτοστατούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

Πιο συγκεκριμένα:

• Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του Διακεκριμένου Ερευνητή για το 2018 το οποίο φέτος αφορά τη θεματική ενότητα

«Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»,

απονεμήθηκε στην καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ινστιτούτου Κύπρου.

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρου έχει προσελκύσει σημαντικά κονδύλια από το Πρόγραμμα Horizon 2020 στο πλαίσιο έργων όπως Innovative Training Networks των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie, ERA Chairs του Προγράμματος Spreading Excellence and Widening Participation καθώς και Teaming Phase I του ίδιου Προγράμματος.

• Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία του Νέου Ερευνητή για το 2018 απονεμήθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες.

Στη Θεματική Ενότητα

«Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»

το Βραβείο απονεμήθηκε από κοινού στους Δρα Άθω Αγαπίου, Ερευνητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στον Δρα Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ερευνητή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», και οι δύο εκ των οποίων συμμετέχουν επιτυχώς σε έργα χρηματοδούμενα από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Αγαπίου συμμετείχε σε έργο Teaming Phase I καθώς και σε έργο Twinning στο πλαίσιο του Προγράμματος Spreading Excellence and Widening Participation ενώ ο Δρ. Μανουσάκης έχει ολοκληρώσει Individual Fellowship στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie και συμμετέχει στο έργο KIOS Teaming for Excellence (Teaming Phase 2).

• Στη Θεματική Ενότητα

«Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

το Βραβείο απονεμήθηκε στη Δρ. Θεοδώρα Μούτσιου, Ειδική Επιστήμονα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς Individual Fellowship στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie και συμμετέχει στο παρόν στάδιο σε έργο Teaming Phase 1 του Προγράμματος Spreading Excellence and Widening Participation.

• Στη Θεματική Ενότητα

«Επιστήμες Ζωής»

το Βραβείο απονεμήθηκε στη Δρ. Κυριακή Μιχαηλίδου, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας Κύπρου η οποία συμμετείχε σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. στον τομέα της Υγείας.

Η Κύπρος αποκομίζει μεγάλα οφέλη από το Πρόγραμμα

"Ορίζοντας 2020".

Για κάθε ένα 1 ευρώ που συνεισφέρει η Κύπρος στο Πρόγραμμα

«Ορίζοντας 2020»

μέσω της συνεισφοράς της στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., καταφέρνει να αντλήσει κάτι περισσότερο από 3 ευρώ, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ε.E. καθώς και την πρώτη θέση σε σχέση με το κατά κεφαλή Καθαρό Οικονομικό Όφελος από το Πρόγραμμα.

Από την έναρξη του

"Ορίζοντα 2020"

το 2014 μέχρι τώρα υποβλήθηκαν από κυπριακούς φορείς 2.579 Επιλέξιμες Προτάσεις, με 3.305 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 839.47 Εκ. Ευρώ.

Ο αριθμός των Προτάσεων με Συντονιστή από την Κύπρο ανέρχεται σε 819. Από τις Προτάσεις που υποβλήθηκαν με κυπριακή συμμετοχή, επιλέγηκαν για χρηματοδότηση 330 Προτάσεις, με 435 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 129,34 Εκ. Ευρώ, που έχει ήδη ξεπεράσει το ποσό που είχε εξασφαλίσει η Κύπρος από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, που είχε ανέλθει σε 93,17 Εκ. Ευρώ.